Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hankkeessa jatkokehitetään ja viedään käytäntöön Inarin kunnankirjastossa kehitettyä lukijuuskasvatuksen ja lukutaitotyön toimintokokonaisuutta. Malli vastaa kirjastolaissa määriteltyihin yleisen kirjaston toiminnan tavoitteisiin sekä samalla lukutaitoa koskevissa tutkimuksissa ja Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 todettuihin lukutaitotyön tarpeisiin.

Lukutaitoyhteistyön Inarin-mallin ytimessä on pitkäjänteinen ja vakiintunut työskentely kuntalaisten (moni)lukutaidon edistämiseksi. Kirjasto on mallissa lukutaitotyötä tekevä sekä koordinoiva, kokoava voima. Kirjasto pyrkii aktiivisesti tavoittamaan kuntalaisia koko elämänkaaren ajalta ja erilaisissa elämänvaiheissa ja –tilanteissa. Se on mahdollista yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Vaikka yhteistyön keskiössä on lukutaito, samalla nivotaan yhteen toimijoiden yhteisiä tavoitteita kuntalaisten osallisuuteen, demokratian toteutumiseen ja hyvään elämään liittyen.

Inarin-mallin lukutaitoyhteistyö koostuu testatuista, pysyviksi kehitetyistä toiminnoista ja toimintakokonaisuuksia, joiden kautta kuntalaiset löytävät kirjastoon ja sen palvelujen äärelle, saavat oppia kirjastonkäytöstä ja tiedonhausta, löytävät luettavaa sekä pystyvät kehittämään lukemisen ja erilaisten tekstien käsittelyn taitoja varhaislapsuudesta aikuisikään asti. Päiväkoti-ikäiselle toiminta voi tarkoittaa tarinan kaavaan tutustuttavia pedagogisia satutunteja, kouluikäiselle ikätason mukaisesti etenevää kirjastonkäytön opetusta ja tekstituokioita ja nuorille ja aikuisille polkuja kirjastoon sekä tapaamisia lukijuuden ja tekstien äärellä.

Kuvituskuva, jossa kolme tilannekuvaa lukutaitoyhteistyöhön liittyvästä työskentelystä: satukaava, työskentelyä tekstin äärellä, koululaisten tekstituokio.

Lukutaitoyhteistyön perustana toimii kirjastotoimelle laadittava lukijuuskasvatussuunnitelma, joka hankkeen päätyttyä jää ohjaamaan lukutaitoyhteistyötä. Yhteistyö määritellään myös kunnan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa laadituissa sopimuksissa.

Hankkeessa kehitettyjä toimintoja ja osaamista jaetaan aktiivisesti kirjasto- ja kasvatusalan toimijoille. Esimerkiksi satukaavaan perustuvista satutunneista tarjotaan työpajoja varhaiskasvattajille ja kirjastoille. Aiemmissa Lukeminen harrastukseksi ja Lukukuntoa! -hankkeissa tuotettuja lukutaitoyhteistyötä koskevia menetelmäjulkaisuja on jo verkossa luettavissa:

Hankkeiden yhteydessä on tehty myös opinnäytetöitä ja arviointijulkaisuja yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa:

Lukutaitoyhteistyön Inarin-malli -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Hanketta rahoittavat Opetushallituksen Lukuliike sekä Inarin kunta.

Yhteystiedot:

Hanketyöntekijä Anna Roos
Hanketyöntekijä Reija Portti, puh. 040 5390462
Hanketyöntekijä Ilja Akujärvi
Kirjastotoimenjohtaja Virpi Veskoniemi, puh. 040 1583262

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@inari.fi

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: