Saamenkielisen palvelun ja tulkkauksen palvelupolku Inarin kunnassa

11.10.2021

Saamelaisella on oikeus käyttää kunnan palveluissa saamen kieltä. Lue lisää:  Saamen kielilaki 

Kun käynti edellyttää ajanvarausta, sinulle tarjotaan saamenkielistä palvelua joko suoraan tai tulkkauksen kautta, edellyttäen että tietoihisi on lisätty merkintä siitä, että toivot saamenkielistä palvelua. Tarpeen vaatiessa kerro ajanvarauksen yhteydessä, että haluat saamenkielistä palvelua ja täsmennä, millä saamen kielellä palvelua tarvitset.  Jos yksikössä, jonne olet aikaa varaamassa, työskentelee saamenkielinen työntekijä, sinulle pyritään varaamaan aika juuri tälle työntekijälle. Jos tämä saamen kieli on eri, kuin mitä itse puhut tai saamenkielistä työntekijää ei löydy, sinulla on halutessasi oikeus tulkkaukseen.

Tulkkauksesta tulee sopia jo ajanvarauksen yhteydessä. Löydät itsekin halutessasi listauksen kunnan saamenkielisistä työntekijöistä toimialoittain kunnan nettisivuilta: https://www.inari.fi/fi/yhteystiedot/saamenkieliset-tyontekijat.html Voit olla yhteydessä myös suoraan saamenkieliseen henkilöstöön asioissa, jotka eivät vaadi ajanvarausta.

Jos henkilö, jolle aikaa varaat ei itse puhu samaa saamen kieltä kuin sinä, paikalle tilataan tulkki. Tulkit toimivat freelance-periaatteella, joten tulkin paikalle saamiseen voi mennä aikaa. Vastaanotolle sovittavan ajan tulee tällöin sopia kolmelle eri taholle – vastaanottajalle, asiakkaalle ja tulkille. Ehdotamme sinulle tulkkia, kunhan olemme löytäneet tehtävään sopivan tulkin. Sinulla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä ehdotettu tulkki. Hyväksymättömyyden perustana voi olla esimerkiksi se, että koet sinulle ehdotetun tulkin olevan sinulle liian läheinen.

"Hallintolaki, 65 §

Tulkin ja kääntäjän esteellisyys

Tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua."

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus, siinä missä kunnan muillakin työntekijöillä.

Kun tarvitset kiireellistä palvelua, esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyksessä, eikä sinua ole mahdollista ohjata suoraan saamenkieliselle työntekijälle, pyrimme ensisijaisesti käyttämään tulkkina talon omaa, saamenkielistä henkilöstöä. Jos heitä ei ole käytettävissä, voimme soittaa läpi freelance-tulkkilistamme tulkkeja ja kysyä, pystyisikö joku saman tien tulkkaamaan puhelimen tai muun etäyhteyden kautta. Tällaisissa tapauksissa saamenkielisen palvelun toteutuminen on kiinni siitä, ehtiikö kukaan tulkeista lyhyellä varoitusajalla tulkkaamaan. Teemme kuitenkin aina parhaamme, että saamenkielinen palvelu saataisiin toteutumaan. Kiireellisen palvelun tilanteissa ilmoitathan henkilöstölle välittömästi saamenkielisen palvelun tarpeesta. Jos soitat yksikköön (esimerkiksi terveyskeskus) etukäteen, mainitsethan saamenkielisen palvelun tarpeesta jo tässä vaiheessa.

Voit ottaa vastaanotolle mukaasi omaisen tai muun läheisen henkilön kieliavuksi, mutta kunta ei maksa tästä hänelle palkkaa. Kunta järjestää tulkkauksen vain oman henkilöstönsä tai käyttämiensä freelance-tulkkien kautta. Tämä johtuu siitä, että kunta haluaa varmistua käyttämiensä tulkkien luotettavuudesta ja ammattitaidosta. Huomioithan, että jos omainen tulkkaa tai ymmärtää väärin, vastuu väärinymmärryksen aiheuttamista seurauksista ei ole (hoito)henkilöstön. Omaista tai tukihenkilöä ei myöskään voida velvoittaa toimimaan tulkkina, eikä hänen läsnäolonsa vaikuta kunnan velvollisuuteen järjestää tulkkaus.

Jos vastaanotollesi tai muuhun asiakaspalvelutilanteeseesi palkataan tulkki, käy tulkki kanssasi etukäteen läpi sen, minkälaista toivot tulkkauksen olevan – toivotko tulkin tulkkaavan jokaisen sanan, vai tekevän yhteenvetoja vastaanoton tai asiakaspalvelutilanteen sisällöstä.

Voit valita tapauskohtaisesti, käytätkö saamea vai suomea asiointikielenäsi. Jos olet käyttänyt saamenkielistä palvelua tai tulkkausta, tämä ei velvoita sinua seuraavalla kerralla toimimaan samoin. Valinta on aina sinun. Voit pyytää sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän ajanvarauksen yhteydessä asiakasrekisteriin kohdallesi merkintää, että haluat ensisijaisesti saamenkielistä palvelua tai tarkistaa, onko tällainen merkintä kohdallesi jo tehty. Jos tällainen merkintä tietoihisi tehdään, saamenkielinen palvelu tai tulkkaus pyritään järjestämään sinulle automaattisesti. Merkintä voidaan tiedoistasi myös poistaa sinun pyynnöstäsi. Jos tietoihisi on merkitty, että tarvitset ensisijaisesti saamenkielistä palvelua, muistathan mainita ajanvarauksen yhteydessä, jos jollain kertaa haluaisitkin asioida suomeksi. Vaikka valitsisitkin välillä suomenkielisen palvelun, tämä ei automaattisesti johda muutokseen asiakastiedoissasi kielen suhteen. Muutos tehdään vain sinun pyynnöstäsi.

Ajanvaraus onnistuu tällä hetkellä vain suomeksi tai englanniksi. Jos haluat kysyä jotain tai keskustella kunnan palveluista saamen kielillä, voit olla yhteydessä pohjoissaameksi Mirja Laitiin (terveyspalvelut) 040-844 5627, inarinsaameksi Anne-Marie Kallaan 040-723 0697. Voit lähettää tiedustelusi saameksi myös sähköpostitse, kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@inari.fi.

Jos haluat kirjallisen päätöksen tai asiakirjan saamen kielellä, pyydä sitä erikseen vastaavalta viranhaltijalta.

 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: