Inarin kunta ja Lehto oikaisevat Ivalon koulukeskukseen liittyviä tietoja

17.06.2021

Inarin kunta ja Lehto Group

Lapin Kansa ja Yle uutisoivat 3.6.2021, että Ivalon koulukeskuksen työmaalla oli Lapin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistarkastuksessa alkuvuodesta puutteita alihankkijaketjun yritysten ulkomaalaisten työntekijöiden työluvissa. Asia on käyty läpi rakentajana toimivan Lehdon ja Inarin kunnan välillä.

Lehdon todettiin yhtiötä koskevassa viranomaisen tarkastuksessa noudattaneen tilaajavastuulakia asianmukaisesti. Lehdolle ei annettu Aluehallintoviraston tarkastuksessa viranomaisvelvoitteita. Puutteita sen sijaan on löytynyt esimerkiksi Lehdon aliurakoitsijoiden dokumentoinnista, jossa kaikkiin viranomaisen asiakirjapyyntöihin ei oltu vastattu määräajassa. Lehto on pääurakoitsijana lähestynyt urakoitsijoitaan näissä asioissa ja valvontaan tullaan kiinnittämään huomiota jatkossa vielä nykyistä enemmän.

Työvoima pääosin kotimaista

Enimmillään työmaalla on ollut 11 virolaista työntekijää betonielementtien pystytyksessä. Tiistaina 15.6.2021 todettiin, että edellisen päivän työmaavahvuus oli 39 työntekijää, joista 26 oli Inarin kuntalaisia. Työntekijöitä on työmaalla myös muualta, osa Suomen rajojen ulkopuolelta. Inarissa on menossa useita isoja rakennushankkeita samaan aikaan, mikä on aiheuttanut niukkuutta paikallisista osaajista. Näin ollen kaikkiin avoinna olleisiin työpaikkoihin ei saatu eikä hakenut paikallisia rakentajia.

Paikalliseen kosteusvaurioon puututtu

Työmaalla on todettu kosteusvaurioita, joihin on myös puututtu. Kastuneet materiaalit on vaihdettu, betonielementit kuivattu ja paikka sen jälkeen kosteusmitattu. Rakentamista valvovat sekä Lehdon omat valvojat, että Inarin kunnan asettamat valvojat.

Ivalon koulukeskus on elinkaarihanke, jonka toteuttajana on Lehto Tilat Oy. Elinkaarihanke poikkeaa perinteisestä kokonaisvastuurakentamisurakasta siten, että rakentamisesta päätettäessä on samalla sovittu 20 vuoden ajasta, jolloin Lehto on vastuussa rakennuksen kunnosta. Rakennuksen jäännösarvo on 26,3 miljoonan investoinnista 20 vuoden sopimusjakson jälkeen 85 % uuden arvosta. Sopimukset on laadittu sellaisiksi, että on myös rakentajalle tärkeää, että lopputulos on korkeatasoinen.

Tällä hetkellä työmaalla rakennetaan väliseiniä, sähkötöitä ja ilmanvaihtojärjestelmiä, tehdään pohjamaalauksia ja valmistellaan lattioita laatoituksiin. Valmistelussa on toimittajalla kiintokalusteiden hankinta ja suunnittelupöydällä ovat irtokalusteet, jotka ovat kunnan omaa hankintaa. Koulukeskus on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2022.

Rakentamisen etenemistä on mahdollista seurata verkossa: Ivalon koulukeskuksen rakentaminen 
Tiedote helmikuulta 2021 Inarin koulu-ja kulttuurikeskuksen rakentaminen etenee aikataulussa 

Lisätietoja: Ilkka Korhonen, Sivistysjohtaja, Inarin kunta, puh. 0400 131 231
 

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: