Lue Inarin kunnan viestintäsuunnitelma 

L


Kuntalaisten hyvinvointia edistävät niin kaavoituksen ratkaisut, harrastusmahdollisuudet, rakentamisen ja yrittäjyyden helppous, peruspalveluiden saatavuus, kuntalaisten omavastuuseen kannustaminen, kulttuuriseen rikkauteen kurkottaminen, erilaisten intressien yhteen sovittaminen taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja henkisesti kestävällä tavalla. Parhaiten tämä onnistuu luontevassa yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus on tässä tärkeää.

Inarin kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnan päivittäisestä viestinnästä vastaavat toimialajohtajat sekä viestintätehtäviin nimetyt henkilöt. Yksilöllinen neuvonta ja palautteen vastaanotto ovat osa asiakaspalvelua kaikissa kunnan toimipisteissä. Viestintä kuuluu jokaisen toimialan tehtäväalueeseen.

Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö koordinoi kunnan viestintää ja huolehtii siitä, että kunnassa on käytössä toimivat ja monipuoliset viestintäkanavat.

Ota yhteyttä ja anna palautetta kunnan viestinnästä:

Anne-Marie Kalla
Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö
anne-marie.kalla@inari.fi
p. 040 723 0697

Inarin kunnan matkailumarkkinoinnista vastaa
Lapland North Destinations

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: