L

Lue Inarin kunnan viestintäsuunnitelma 

Kuntalaisten hyvinvointia edistävät kaavoituksen ratkaisut, harrastusmahdollisuudet, rakentamisen ja yrittäjyyden helppous, peruspalveluiden saatavuus, kuntalaisten omavastuuseen kannustaminen, kulttuuriseen rikkauteen kurkottaminen, erilaisten intressien yhteen sovittaminen taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja henkisesti kestävällä tavalla. Parhaiten tämä onnistuu luontevassa yhteistyössä kuntalaisten kanssa ja aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus on tässä tärkeää.

Inarin kunnan viestintää johtavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnan päivittäisestä viestinnästä vastaavat toimialajohtajat sekä viestintätehtäviin nimetyt henkilöt. Yksilöllinen neuvonta ja palautteen vastaanotto ovat osa asiakaspalvelua kaikissa kunnan toimipisteissä. Viestintä kuuluu jokaisen toimialan tehtäväalueeseen.

Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö huolehtii siitä, että kunnassa on käytössä toimivat ja monipuoliset viestintäkanavat ja koordinoi toimialojen yhteistyötä viestinnässä. Ota yhteyttä ja anna palautetta kunnan viestinnästä: Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@inari.fi p. 040 723 0697

Inarin kunnan matkailumarkkinoinnista vastaa InariSaariselkä Matkailu Oy