Kunnan henkilöstö

Inarin kunta on alueen suurin työnantaja. Henkilöstö on vuonna jakaantunut seuraavasti:

Henkilöstö osastoittain v. 2013

Hallinto-osasto 10 vakinaista
Sosiaali- ja terveysosasto 157 vakinaista ja 52 määräaikaista
Sivistysosasto 151 vakinaista ja 72 määräaikaista
Tekninen osasto 16 vakinaista ja 3 määräaikaista
Nordica 3 vakinaista ja 2 määräaikaista
Ruokapalvelu liikelaitos 15 vakinaista ja 3 määräaikaista

Henkilöstörakenne

Kunnan palveluksessa on vuonna 2014 yhteensä 406,6 vakinaista henkilöä. Henkilöstön määrä pienenee suunnittelukaudella 2014–2016 noin 25. Pieneneminen johtuu pääosin kunnan toiminnoissa tapahtuneesta rakenteellisesta muutoksesta. Kuntaan on perustettu Inarin Kiinteistöt Oy, jonka palvelukseen siirtyi 1.1.2013 lukien pääosa Tilapalvelu liike-laitoksen henkilöstöstä. Liikelaitoksen palvelukseen jää vain liikelaitoksen johtaja, kiinteistöpäällikön viran tilalle on perustettu virka, jossa valtaosa (70 %) on rakennustarkastajan tehtäviä ja loput kiinteistöpäällikön tehtäviä.

Merkittävä muutos tapahtuu myös terveystoimen henkilöstössä. Lääkäritoiminta tulee takaisin kunnan toiminnaksi vuoden 2014 alusta, jolloin uusien lääkäreiden lisäksi työlomalla olevasta henkilöstöstä kuusi siirtyy takaisin kunnan tehtäviin ja yksi avoin toimi täytetään.

Männikön palvelukodin käynnistyttyä kuluvan vuoden aikana kuntaan palkataan 8 uutta työntekijää.