Inarin ystävyyskunnat

Inarin ystävyyskuntia ovat Etelä-Varanki (Sør-Varanger) ja Nesseby Norjassa, Kuolan kunta Venäjällä sekä kolmikantaisen suomalais-norjalais-venäläisen yhteistyön puitteissa Petsamo. Lisäksi Inari on solminut ystävyyskuntasuhteet kiinalaiseen Handanin kaupunkiin.

Kuola


Kuolan kunnan ja Inarin yhteistyön 40-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 2008. Inarin kunnan valtuusto päätti 29.2.1968 ystävyyskuntatoiminnan aloittamisesta. Vuodesta 1988 on järjestetty kulttuurivaihtoa ja säännöllinen vuosittainen koululaisvaihto alkoi 1990 –luvun alussa. Viime vuosina yhteistyö on tiivistynyt huomattavasti ja painottunut yhä enemmän elinkeinojen kehittämiseen. Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö Kuolan kunnan kanssa on niin ikään ollut vilkasta.

Etelä-Varanki

Etelä-Varanki ja Inari ovat pitäneet vuosikymmeniä yhteyksiä ja käsitelleet yhteisesti kiinnostavia asioita epävirallisissa työkokouksissaan. Virallinen yhteistyösopimus solmittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2004. Kunnat ovat toteuttaneet yhteisiä hankkeita, etenkin useamman kunnan välisiä, ja osallistuneet aktiivisesti rajakuntien väliseen yhteistyöhön. Yhteydenpito kuntien välillä on erittäin tiivistä.

Petsamo

Petsamo ja Inari solmivat ystävyyskuntasuhteet vuonna 1991. Viimeisin kahdenkeskinen yhteistyösopimus on vuodelta 1999 ja kuntien yhteistyö on nykyään kolmikantaista Etelä-Varangin, Inarin ja Petsamon välillä. Kolmikantayhteistyö on aloitettu vuonna 1995 ja viimeisin yhteistyösopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2008. Erikoispiirteenä kolmikantayhteistyössä on ollut naisvaltuutettujen vuosittaiset tapaamiset, joiden pohjalta on syntynyt kaksi hanketta: naisyrittäjien verkostoituminen sekä kieleen ja kulttuuriin painottuvat nuorisoleirit. Kolmikantaisesti on toteutettu Ortodoksipolku-matkailuhanke vuosina 2003-2005.

Nesseby

Nessebyn kunta Norjasta teki aloitteen yhteistyön aloittamiseksi Inarin kunnan kanssa vuonna 2008. Heitä kiinnostaa erityisesti matkailuyhteistyö. Kunnat ovat solmineet ystävyyskuntasuhteen ja ovat hakeneet rahoitusta ensimmäiseen yhteiseen hankkeeseen.

Handan

Kiinalainen Handanin kaupunki ja Inari allekirjoittivat ystävyyskuntasopimuksen lokakuussa 2007. Pyrkimys löytää yhteistyökumppaneita kasvuvoimaisilta matkailun lähtöalueilta johti ystävyyskuntasuhteiden solmimiseen. Erityisen perusteltua tämä oli kahdesta lähtökohdasta, jotka liittyvät kiinalaisten matkailuun: paikallisten ja alueellisten viranomaisten merkitys yhteistyön kehittämiselle kiinalaisessa yhteiskunnassa sekä virallisten delegaatioiden matkailu Kiinasta ulkomaille. Yhteistyöhön liittyy myös ulkopuolisia toimijoita ja neuvottelut koskevat matkailun kehittämistä sekä tapahtumien kautta saavutettavaa näkyvyyttä.

Print icon Tulosta sivu
Jaa tämä sivu: