Selvä Peli työryhmä kokoontui suunnittelemaan tulevaa syksyä ja kevättä nuorten ehkäisevän päihdetyön merkeissä. Hyvinv...

21.08.2020

Selvä Peli työryhmä kokoontui suunnittelemaan tulevaa syksyä ja kevättä nuorten ehkäisevän päihdetyön merkeissä. Hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen esitteli hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia ja tästä käytiin keskustelua nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Puutteeksi todettiin se, että ehkäisevän päihdetyön seurantamittareita ei oikein ole. Tavoitteena on edistää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Tapahtumat, joihin vanhemmat ja perheet ovat osallistuneet todettiin hyviksi. Viikonlopuille on toivottu lisää ohjattua toimintaa. Selvä Peli toiminnassa on järjestetty useita tapahtumia vuosittain. Poliisin osallisuuteen tapahtumissa oltiin tyytyväisiä sekä muutoinkin sidostahojen osallisuuteen ja yhteistyöhön. Puheenjohtajuus vaihtui ja uudeksi puheenjohtajaksi Anu Avaskarin jäädessä pois päihdetyöstä valittiin seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tuomas Nivalainen, varapuheenjohtajaksi valittiin vararehtori Maarit Lepistö, sihteerinä toimii nuoriso-ohjaaja Pirkko Mäenpää. Jäseninä monialaisessa työryhmässä jatkaa Inarin kunnasta vapaa-aikasihteeri Mervi Urpilainen, nuoriso-ohjaaja Annika Pukari, koulukuraattori Jaana Leskinen, hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen. Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta, Vasatokan nuorisotyönohjaaja Mirva Tastula, Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta asuntolanohjaaja Virpi Valle-Perätalo, Sámi Sosterilta päihdetyöntekijä Tero Hakovirta, Törmäsen kylätoimikunnasta Valtteri Huhtamella, Helluntaiseurakunnasta uutena jäsenenä aloittaa Sami Kauppinen. Nuorisovaltuusto nimeää oman jäsenensä myöhemmin. Lisätietoja Tuomas Nivalainen Puh. +358 (0)40 507 1715 tuomas.nivalainen(at)evl.fi Pirkko Mäenpää Puh.+358 (0) 040 5694011 pirkko.maenpaa@inari.fi #inarinkunta #selväpeli #hyvinvointi #päihdetyö #nuoret #nuorisotyö

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]