Hyvää saamelaisten kansallispäivää! Juhlapäivää voit viettää esimerkiksi katsoen pohjoissaameksi tekstitettyä elokuvanäy...

05.02.2021

Hyvää saamelaisten kansallispäivää! Juhlapäivää voit viettää esimerkiksi katsoen pohjoissaameksi tekstitettyä elokuvanäytöstä Tunturin tarina elokuvateatteri Aslakissa (la 6.2. klo 15 ja 17.15), lukien saamenkielistä blogikirjoitusta Saamen kielistrategia- hankkeen kuulumisista Inarin kunnan nettisivuilta tai tutustuen saamenkielisten palveluiden esittelyvideoihin kunnan YouTube-kanavalla. ** Pyeri sämmilij aalmugpeivi! Juhlepeeivi tun puávtáh anneeđ ovdâmerkkân nuuvt, ete keejah orjâlâškielân tekstejum elleekove Tunturin tarina elleekoveteatter Aslakist (lá 6.2. tme 15 já 17.15), luuvah sämikielâlii blogičalluu Säämi kielâstrategia- haavâst Aanaar kieldâ nettisiijđoin teikâ uápásmuuh sämikielâlij palvâlusâi oovdânpyehtimvideoid kieldâ YouTube-kanavast. ** Buori sámiid álbmotbeaivve ! Ávvobeaivve sáhtát doallat ovdamearkan nu, ahte geahčat davvisámegillii tekstejuvvon ealligova Duoddara máinnas filbmateáhter Aslakis (lá 6.2. dmu 15 ja 17.15), logat sámegielat bloggačállosa Sámi giellastrategiija – prošeavtta ságain Anára gieldda neahttasiidduin dahje nu, ahte oahpásmuvat sámegielat bálvalusaid ovdanbuktinvideoidda gieldda YouTube-kanálas. ** Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv! Juʹhllpeeiʹv vuäitak juuʹhlʼjet õuddmiârkkân ǩiõččeeʹl tâʹvvsääʹmǩiõʹlle teeʹkstʼtum jieʹllikarttčuäjtõõzz Tunturin tarina jieʹllikartt-teaʹtter Aslakist (Su 6.2. čiâss 15 da 17.15), looǥǥeeʹl blogiǩeeʹrjtõõzz Sääʹm ǩiõllstrategia -haʹŋǩǩõõzz kuullmõõžžin Aanar kååʹdd neʹttseeidain leʹbe tobdstõõđeeʹl sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čuäʹjtõõllâmvideoid kååʹdd YouTube-kanaalâst. Kuva /kove / govva / snimldõk: Saamelaiskäräjät / Sämitigge / Sámediggi / Sääʹmteʹǧǧ

Tietoa osallistumismahdollisuuksista

Osallisuuskeskus Ainola avattu Ivalossa

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka avoinna arkisin klo 9.00 – 14.00.

Ainola järjestöjen varattavissa

Palvelut

Lapsiperheet

Inari on ihana, turvallinen ja yhteisöllinen paikka elää lasten kanssa

Lue lisää lapsiperheiden palveluista

Yhteistyössä

Ajankohtaisvirta

[DESCRIPTION]
[]