Kuulutukset

 

11.10.2017 Maa-aineksenotto- ja ympäristölupahakemukset louhintaan ja murskaukseen, Rajankangas, Morenia Oy
                 Kuulutus, hakemusasiakirja (Irjala), tiivistelmä (Irjala), hakemusasiakirja ja tiivistelmä (Rajakangas)

4.10.2017 Maa-aineksenotto- ja ympäristölupahakemus louhintaan ja murskaukseen, Kaitavaara, Destia Oy

               Kuulutus, Hakemusasiakirja, Tiivistelmä

19.9.2017 Valtuuston kokous 26.9.2017

 

14.9.2017 Helsingin hallinto-oikeuden päätös: saamen kielilain 31§ mukaista valtionavustusta koskeva valitus


30.8.2017 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös: kunnallisasiaa koskeva valitus

28.6.2017 Liikennevirasto on 5.6.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/3939/04.01.01/2017
                   tiesuunnitelman Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari

 

Kaavoituskuulutukset

13.9.2017    Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

30.8.2017    Valtatie 4:n ympäristö

14.6.2017    Valtatie 4:n länsipuoli

2.6.2017      Kiveliöntie

10.5.2017    Männiköntie ja Jokikuja