Ympäristörakentaminen

Ympäristörakentamisen tavoitteena on luoda kunnassa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristörakentamisen tuottamia palveluja ovat esim.
- liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito
- yleisten alueiden (puistot, leikkikentät, torit, reitistöt ym.) rakentaminen ja kunnossapito
- satamien ja veneluiskien rakentaminen ja kunnossapito
- moottorikelkkareitit
- tulvasuojelu
- urheilualueet (ladut, urheilukentät, luistelualueet, maastoliikuntapaikat, kylien liikuntapaikat)

Maanrakennusmestari Kari Aalto (vastuualueen esimies)
puh. 0400 622 639

Reittimestari Teemu Mikkola
puh. 0400 174 837

Työvalmentaja Keijo Huhtamella
puh. 040 834 5472

Kunnossapitotyöntekijä, Inari
puh. 040 776 2807