Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää.

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisesta yleisen edun näkökulmasta. Rakentamista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen lisäksi asema- ja ranta-asemakaavat, oikeusvaikutteiset yleiskaavat sekä Inarin kunnan rakennusjärjestys.

Viranomaisen tehtävänä on valvoa rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja viihtyvyyttä. Inarin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Myös vanhoja lupia koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Vanhojen lupakuvien pyynnöt sähköpostiin inari@inari.fi.

Rakennusluvan hakeminen

Jätä hakemus

Rakennuslupamaksut

Rakentamista ohjaavat määräykset

Rakennusjärjestys

Ympäristönsuojelumääräykset

Voimassa olevat kaavat

Kaavat

Karttapalvelu

 


Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja
Vesa Pietikäinen
puh. 040 7705 173

Apulaisrakennustarkastaja
Reetta-Mari Tammela
puh. 040 8618 963

Toimistosihteeri
Pirjo Kotikangas
puh. 0400 984 670

Osoite:
Piiskuntie 2
99800 Ivalo

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@inari.fi