Sähköinen asiointi                              Lupapiste.fi (http://lupapiste.fi)

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen.

Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin ja päätöksen jälkeinen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan myös hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien ja toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvottelupyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Luvanhakijan tulee rekisteröityä palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla.

 

Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haetaan. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellsei muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.