Yleiskaavat

Inarijärven yleiskaava: Kaavaehdotus nähtävillä 13.7 - 15.9.2016

Kuulutus

KAAVAEHDOTUSKARTAT: 

Juutua
Tuulispäät
Väylä
Partakko
Ukonjärvi
Nanguvuono
Nellim


Kaavaehdotuskartat löytyvät myös karttapalvelusta:

http://inari.karttatiimi.fi/
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus

Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Liite 1: Kallioperä
Liite 2: Maaperä
Liite 3: Metsä- ja suotyypit
Liite 4: Suojelualueet ym
Liite 5: Maisemakuva
Liite 6: Kulttuuriympäristö

Natura-arviointi
Liite 1: Ivalojoen suiston muuttolinnut
Liite 2: Luonnonkäyttöpaine
Liite 3: Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen mitoitus
Liite 4: Natura-luontotyypit ja ympäristömuutokset
Liite 5: Maankäyttöpaine
Liite 6: Kalakenttien siirrot


 


Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kuulutus 
Valmisteluaineisto:
Karttalehti 1 (Nanguniemi) Karttalehti 2 (Sarmivuono) Karttalehti 3 (Nellim)
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostusluonnos
Kaavaselostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Matkailurakenne
Mitoitus-kokonaisrakenne
Natura-arvio
Kulutuskestävyys
Tulva
Eroosio
Porogis
Rantojensuojeluohjelmapäätös

Luontoselvitys
Luontoselvityksen täydennys
Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Liite 6
Liite 7
Liite 8.1
Liite 8.2

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Maisemaselvitys ja kulttuuriympäristöselvityksen täydennys