Yleiskaavat

Inarijärven yleiskaava 
Kaavaehdotus hyväksytty valtuustossa 16.3.2017

Kuulutus

KAAVAKARTAT: 

Juutua
Tuulispäät
Väylä
Partakko
Ukonjärvi
Nanguvuono
Nellim


Kaavamerkinnät ja -määräykset

Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet 1, 2 ja 3
Kuulutus 
Valmisteluaineisto:
Karttalehti 1 (Nanguniemi) Karttalehti 2 (Sarmivuono) Karttalehti 3 (Nellim)
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostusluonnos
Kaavaselostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Matkailurakenne
Mitoitus-kokonaisrakenne
Natura-arvio
Kulutuskestävyys
Tulva
Eroosio
Porogis
Rantojensuojeluohjelmapäätös

Luontoselvitys
Luontoselvityksen täydennys
Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Liite 6
Liite 7
Liite 8.1
Liite 8.2

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys
Maisemaselvitys ja kulttuuriympäristöselvityksen täydennys