Tietoa kaavoituksesta

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Katsauksessa on lueteltu lisäksi edellisenä vuonna valtuuston hyväksymät voimaan tulleet kaavat.

Katsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vuoden aikana yleensä tulee esille muitakin hank­keita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Niiden vireille tulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuulutuksella ilmoitustaululla sekä Inarilaisessa.

Kaavoituskatsaus 2017

Ivalon, Inarin kirkonkylän ja Saariselän ajantasakaavat, joihin on rajattu kaava-alueet, löytyvät Inarin kunnan karttapalvelusta http://inari.karttatiimi.fi/
Valitse "Kartat"-osiosta "Kaavayhdistelmä" ja "Kaavarajat ja -määräykset"-osiosta "Asemakaavarajat". Aluetta klikkaamalla saat esiin kaavamerkinnät ja -määräykset.

Kaavoitusprosessin kulku