Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2017  

Huom!

Ivalon, Inarin kirkonkylän ja Saariselän ajantasakaavat, joihin on rajattu kaava-alueet, löytyvät Inarin kunnan karttapalvelusta.

Valitse "Kartat"-osiosta "Kaavayhdistelmä" ja "Kaavarajat ja -määräykset"-osiosta "Asemakaavarajat". Aluetta klikkaamalla saat esiin kaavamerkinnät ja -määräykset.

Linkki karttapalveluun: http://inari.karttatiimi.fi/