Kaavoitus

Maankäyttö- rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lisäksi lain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatuun ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen johtaja Arto Leppälä
puh. 0400 692 363

Kaavoitusinsinööri Pekka Junttila
puh. 0400 967 637

Kaavasuunnittelija Venla Jomppanen
puh. 040 621 3823

Suunnitteluavustaja Päivi Semenoff
puh. 0400 738 995

Sähköposti etunimi.sukunimi@inari.fi

Kaavoituskatsaus

Voimassa olevat kaavat

Yleiskaavat

Poikkeusluvat

Maankäytön suunnittelu