Kaavoitus

Maankäytön suunnittelussa tavoitteena on järjestää alueiden käyttö siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Maankäyttö-ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Lisäksi lain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Lainvoimaiset kaavat

Asemakaavat
Yleiskaavat

Maakuntakaava

Kartat

Ajantasa-asemakaava on kaavayhdistelmä lainvoiman saaneista asemakaavoista. Ivalon, Inarin kirkonkylän ja Saariselän ajantasakaavat, joihin on rajattu kaava-alueet, löytyvät Inarin kunnan karttapalvelusta


Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen johtaja
Arto Leppälä
puh. 0400 692 363

Kaavoitusinsinööri
Pekka Junttila
puh. 0400 967 637

Kaavasuunnittelija
Venla Jomppanen
puh. 040 621 3823

Suunnitteluavustaja
Päivi Semenoff
puh. 0400 738 995

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@inari.fi