Tekniset palvelut

Teknisen toimen ylin päättävä elin on tekninen lautakunta., jonka toimialaan kuuluvat:

  • asemakaavoitus ja ympäristön suunnittelu
  • maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimiminen rakennusvalvontaviranomaisena
  • maa-aineslain mukaiset tehtävät
  • liikenneväylien, katujen, torien, puistojen, reittien  yms. valvonta, hoito ja rakentaminen sekä yksityistieasiat
  • tilapalvelut -liikelaitos
  • romuajoneuvolain mukaiset tehtävät


Lautakunnan puheenjohtaja Marko Katajamaa.

Teknisen osaston organisaatio ja henkilöstö:

Hallinto  
Osastopäällikkö, tekninen johtaja Arto Leppälä
Hallintosihteeri Leila Passi
Toimistosihteeri Pirjo Kotikangas        
   
Yhdyskuntasuunnittelu  
Tekninen johtaja Arto Leppälä
Kaavoitusinsinööri Pekka Junttila
Mittausinsinööri Mika Roininen
Kaavasuunnittelija Venla Jomppanen
Suunnitteluavustaja Päivi Semenoff
   
Yhdyskuntarakentaminen  
Maanrakennusmestari Kari Aalto
Reittimestari Teemu Mikkola
Rakennusvalvonta  
Rakennustarkastaja Vesa Pietikäinen
Apulaisrakennustarkastaja Reetta-Mari Tammela
   
Tilapalvelut –liikelaitos  
Kiinteistöpäällikkö-rakennustarkastaja Erkka Tervo