Tekniset palvelut

Teknisen osaston toimintaa ohjaa tekninen lautakunta.Teknisen toimen tehtävänä on toimivan ja turvallisen elinympäristön luominen ja ylläpito asumiseen, työskentelyyn ja harrastamiseen. Tekniset palvelut vastaavat kunnan toimesta tapahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

Tilapalvelu omistaa kunnan peruspalvelutuotannossa olevat kiinteistöt, joita se vuokraa eri hallintokunnille. Tilapalvelu tuottaa korjaus-, huolto- ja puhdistuspalveluja omistamiensa kiinteistöjen lisäksi myös jonkinverran muille kuntakonsernin kiinteistöille.

Teknisen toimen ylin päättävä elin on tekninen lautakunta, jonka toimialaan kuuluvat:

  • asemakaavoitus ja ympäristön suunnittelu
  • maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimiminen rakennusvalvontaviranomaisena
  • maa-aineslain mukaiset tehtävät
  • liikenneväylien, katujen, torien, puistojen, reittien  yms. valvonta, hoito ja rakentaminen sekä yksityistieasiat
  • tilapalvelut -liikelaitos
  • romuajoneuvolain mukaiset tehtävät

 


     Teknisen osaston henkilöstö

Hallinto

Rakennusvalvonta

Tilapalvelut

Tekninen johtaja
Arto Leppälä
puh. 0400 692 363

Rakennustarkastaja
Vesa Pietikäinen
puh. 040 770 5173

Kiinteistöpäällikkö
Erkka Tervo
puh. 0400 398 253

Hallintosihteeri
Leila Passi
puh. 0400 674 546

Apulaisrakennustarkastaja
Reetta-Mari Tammela
puh. 040 861 8963

Toimistosihteeri
Pirjo Kotikangas
puh. 0400 984 670

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntarakentaminen

Kaavoitusinsinööri
Pekka Junttila
puh. 0400 967 637

Maanrakennusmestari
Kari Aalto
puh. 0400 622 639

Kaavasuunnittelija
Venla Jomppanen
puh. 040 621 3823

Reittimestari
Teemu Mikkola
puh. 0400 174 837

Suunnitteluavustaja
Päivi Semenoff
puh. 0400 738 995

Mittausinsinööri
Mika Roininen
puh. 0400 943 534

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@inari.fi