Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön tai perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, jossa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuen myöntäminen perustuu ensisijaisesti Lakiin toimeentulotuesta, sekä Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan toimeentulotuen soveltamisohjeisiin.

Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, on hakijan velvollisuus hakea niitä sosiaaliturvaetuuksia joihin hänellä on oikeus, kuten työttömyysturvaa, opintotukea, eläke-etuuksia tai asumistukea. Jos ensisijaisten etuuksien saaminen viivästyy voidaan toimeentulotukea myöntää etuutta vastaan takaisinperinnällä.

Toimeentulotuki koostuu perus-, täydentävästä- ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

 

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Kaikki perustoimeentulotukihakemukset 1.1.2017 alkaen ratkaistaan Kelassa, eikä sosiaalitoimisto voi ottaa vastaan enää hakemuksia.

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan hoidettavaksi, kunnille jää edelleen vastuu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelystä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä kirjaamalla ”lisätietoja” –kohtaan tiedot hakemuksen sisällöstä. Lisäksi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös suoraan sosiaalitoimesta ja hakemuslomakkeita on saatavilla sosiaalitoimen kansliasta ja nettisivuilta.

Täydentävän ja ehkäsevän toimeentulotuen hakemus (tulostettava)

Kela toivoo toimeentulotukihakemusten jättämistä ensisijaisesti sähköisesti. Tämä myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Tulostettava toimeentulotukihakemus löytyy kuitenkin Kelan www-sivuilta osoitteesta:

http://www.kela.fi/documents/10192/3423776/TO1_W.pdf/472f05d6-e804-491b-b576-18a45c57f5ae

Kelan toimeentulotukihakemuksia saa myös kunnan sosiaalitoimen aulasta ja neuvonnasta.   

Ohjeistus toimeentulotuen hakemiseen löytyy Kelan www-sivuilta osoitteesta:

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Ohjeita toimeentulotuen hakemiseen saa myös Kelan puhelinpalvelusta numerosta 020 692 207 ma–pe klo 8–16. Lisäksi Kela palvelee toimeentulotukiasioissa verkossa ja kaikissa palvelupisteissä.

Toimeentulotuen hakemiseksi Kelasta, asiakkaan tulee säilyttää viimeisin kunnan sosiaalitoimistossa tehty toimeentulotukipäätös ja toimittaa se Kelan toimeentulotukihakemuksen liitteenä.

 

 

Tulostettavia lomakkeita


 


Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (tulostettava)


Opiskelijan taloudellinen tukeminen 

Kotona asuvan taloudellinen tukeminen