Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä 2013 - 2016
(khall pts. 8.4.2013 § 187)

Sosiaali- ja terveystoimi  
sosiaalityön johtaja Sari Aarnio (virkavapaalla) sijaisena Anurag Lehtonen
johtava lääkäri Antti Kontiola
psykiatrinen sairaanhoitaja Kirsi Jalonen
Sivistystoimi
opettaja Eija Palolahti
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
Maire Moksunen-Arffman
Kansaneläkelaitos
toimistonjohtaja Outi Törmäsen.