Hankkeet, joihin sosiaali- ja terveystoimi osallistuu

Ikäihminen toimijana -hanke / Vammaispalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa ajalla 1.7.2013 - 31.10.2014 / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lisätietoa tästä

Hyvinvointi hakusessa - riippuvuus riskinä - kehittämishanke ajalle 1.3.2012-31.10.2015 / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lisätietoja tästä

Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hanke, Lapin osahanke ajalle 1.2.2014-28.2.2016 / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
lisätietoa - linkkiä ei ole vielä

Nuoret kokemusasiantuntijoina - Tarinasta totta -hanke ajalle 1.1.-31.12.2014 / Lapin Yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu
Lisätietoa tästä

Avustajatyöstä silta työmarkkinoille -hanke ajalle 2014-2016 / Tornion Sairaskotisäätiö
lisätietoa tästä

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitettu valtionavustus

Inarin- ja koltansaamen kielipesätoiminnan valtionavustus