Mielenterveys- ja perhepalvelukeskus

Mielenterveys-ja perhepalvelukeskus palvelee kuntalaisia erilaisissa kasvuun ja kehitykseen, ihmisten välisiin suhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, kuten lasten ja nuorten käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, parisuhteen kriisit, oman elämän valintoihin liittyvät kysymykset, yksinäisyyden ja ahdistuksen tuntemukset, psyykkiset sairaudet ja päihdeongelmat.

Mielenterveys- ja perhepalvelukeskus tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen, kuten päivähoidon, koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa. Psykiatrin vastaanotto on noin kerran kuukaudessa. Mielenterveys-ja perhepalveluksekuksen palvelut ovat maksuttomia.

Mielenterveys- ja päihdetyönsuunnitelma 2010-2013

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Metsätie 5 L 1, 99800 Ivalo

2.1.2017 mielenterveys- ja perhepalvelukeskuksessa otettiin käyttöön ajanvarausnumero  040 653 0688 ja soittoaika on kello 12 - 13.

 

 

 

Inarin kunnan moniammatillinen kriisiryhmä

Inarin kunnan alueella toimii useiden ammattiryhmien henkilöistä koostuva kriisiryhmä, jonka tehtävänä on antaa henkistä ensiapua äkillisen traumaattisen tilanteen kokeneille. Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat onnettomuudet, joissa menetetään ihmishenkiä, itsemurhat, läheisen odottamaton vakava loukkaantuminen tai kuolema tai läheltä piti tilanteet.

 

Yhteydenotto apua tarvitseviin otetaan välittömästi tiedon saannin jälkeen tai mikäli kyseessä on suuronnettomuus, järjestetään apua jo suoraan paikan päälle. Kriisityön ennaltaehkäisevä toimintamuoto on ns. jälkipuinti-istunto, joka pyritään järjestämään traumaattisen tilanteen kokeneille toisena tai kolmantena päivänä kriittisen tapahtuman jälkeen. Sen tarkoituksena on sopeuttaa palautuminen arkeen ja ehkäistä kriisien aiheuttamia jälkireaktioita , joita ovat mm. ahdistavat muistot ja mielikuvat tapahtuneesta, syyllisyys, univaikeudet ja muistihäiriöt. Järkyttävistä tapahtumista toipumiselle on tärkeää kohdata ja käsitellä tapahtuma ja esille nousevat ajatukset, tuntemukset ja reaktiot uudelleen. Tähän jälkipuinti-istunto tarjoaa mahdollisuuden.

Jälkipuinti-istuntojen vetäjinä toimii 2-3 kriisityöhön koulutuksen saanutta vetäjää. Tarvittaessa sovitaan uusi ryhmätapaaminen tai henkilökohtainen jatkohoito. Vetäjät ovat vaitiolovelvollisia eikä muistiinpanoja jälkipuinti-istunnoista tehdä.

 

Inarin kunnan kriisiryhmän vetäjänä toimii terveydenhoitaja Marja Savunen.

 

Inarin kunnan kriisiryhmän puolesta

Marja Savunen

kouluterveydenhoitaja