Yleistä

 

OPISTON TYÖKAUSI 2016-2017

Syyslukukausi (viikko-ohjelma)

19.09.2016 - 20.12.2016

Syysloma

17.10.2016 - 23.10.2016

Kevätlukukausi (viikko-ohjelma)

09.01.2017 - 16.04.2017

Talviloma

06.03.2017 - 12.03.2017

Lyhytkursseja myös muuna aikana, lähinnä

touko-, kesä- ja elokuussa

     

Inarin kansalaisopisto on Inarin kunnan omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston toiminnan keskeisenä sisältönä on toteuttaa asukkaiden tarpeisiin perustuvaa, kaikkien saatavilla olevaa yleissivistävää koulutusta, joka antaa tilaisuuden itsensä omaehtoiseen kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen, opiskelutaitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen opintoryhmiin alkaa torstaina 8.9.2016 klo 19.00. Ilmoittautua voi internetissä osoitteessa www.inari.fi kohdassa ”Kansalaisopiston opinto-ohjelma ja ilmoittautuminen”.Ilmoittautua voi myöspuhelimitse numeroihin 040-7475484 ja 0400-342520.


Ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä 8.9. vastaanotetaan ilmoittautumisia myös numeroissa 040-3286647 ja 040-3290185 klo 19.00 – 21.00. Tuona päivänä kursseille voi ilmoittautua myös Ivalon kirjastossa ja Inarin koululla klo 19.00 – 21.00. Sähköpostin, tekstiviestin tai puhelinvastaajan välityksellä saapuneita ilmoittautumisia ei voida käsitellä. Ensimmäisen ilmoittautumispäivän jälkeen opiston toimisto ottaa vastaan ilmoittautumisia normaalisti.


Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Netin kautta ilmoittautuessasi ilmoittautumisajaksi lukittuu se kellonaika jolloin siirrät kurssin / kurssit ostoskoriin. Sinulla on 20 minuuttia aikaa täyttää ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.


Täytä ilmoittautuessasi henkilötietolomakkeen KAIKKI kohdat huolellisesti. Laskutusta varten tarvitsemme myös henkilötunnuksesi loppuosan ja puhelinnumerosi tiedottamista (mm. mahdolliset muutokset) varten. Kurssilaisen ollessa alle 18-vuotias, on ilmoitettava myös huoltajan yhteys- ja henkilötiedot laskutusta varten. Puutteellisesti täytetyt henkilötiedot voivat johtaa kurssipaikan menettämiseen.


Kurssit alkavat vain, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kurssimaksu on lukukausimaksu. Koko työkauden kestäviltä kursseilta kurssimaksu peritään erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelta. Poissaolo kurssilta ei alenna kurssimaksua. Opistolta otetaan yhteyttä jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella toimistolta.


Opiston kursseilleotetaan vain sellaisia opiskelijoita, jotka ovat maksaneet edellisen vuoden opintomaksut.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN (kaikki yksilöopetus)

IVALO, Kuulas, ma 12.9.2016 klo 18.00 - 19.30.
Edellisenä lukuvuonna opiskelleet pianonsoittajat klo 17.00 alkaen.
INARI, koulu, ti 13.9.2015 klo 18.00 - 19.00.
Edellisenä lukuvuonna opiskelleet pianonsoittajat klo 17.00 alkaen.
Kursseille ilmoittaudutaan paikan päällä. Musiikinyksilöopetukseen ei voi ilmoittautua netin kautta (poikkeuksena Sevettijärvi). Puhelimitse voi ilmoittautua vain jälkikäteen. Ilmoittautumisen yhteydessä sovitaan oppitunnin aika oman opettajan kanssa sekä muusta opetusjärjestelyihin liittyvästä. Ota lukujärjestys mukaan!

Huom! Varaudu sotutietojen (sekä lapsen että alaikäisen huoltajan) mukanaoloon ilmoittautuessasi. Puutteellisesti ilmoitetut henkilötiedot voivat johtaa oppilaspaikan menettämiseen.

MUSIIKIN RYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN NETIN KAUTTA

Huom! Varaudu sotutietojen (sekä lapsen että alaikäisen huoltajan) antamiseen ilmoittautuessasi. Puutteellisesti ilmoitetut henkilötiedot voivat johtaa oppilaspaikan menettämiseen.

MUSKARIT, SOITINKARUSELLIT SEKÄ KANTELEEN JA NOKKAHUILUN OPETUSRYHMÄT
KURSSEILLE ILMOITTAUDUTAAN NETIN KAUTTA!

Ohjelma ottaa vastaan ilmoittautumisesi. Opistolta ilmoitetaan kurssipaikan tai varasijan saamisesta ennen opetustuntien alkua sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Edellisellä lukukaudella aktiivisesti mukana olleilla on etusija oppilaspaikan saamiseen. Uudet opiskelijat valitaan vapaille oppilaspaikoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Varaudu sotutietojen (sekä lapsen että alaikäisen huoltajan) antamiseen ilmoittautuessasi. Puutteellisesti ilmoitetut henkilötiedot voivat johtaa oppilaspaikan menettämiseen.

HUOM!
Kurssinsa peruuttaneen tai keskeyttäneen oppilaan tilalle voidaan ottaa varasijalta toinen oppilas. Muista ilmoittaa opiston toimistolle heti, mikäli et ota vastaan opiskelupaikkaa.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään viisi vuorokautta ennen kurssin alkamista tai kurssin kohdalla mainittuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos kurssia ei peruta määräajassa, laskutamme kurssimaksun.

Mikäli et osallistu koko työkauden kestävän kurssin kevätkaudelle, on peruminen kevään osalta tehtävä viimeistään 19.12.2016.
Kaikki perumiset tehdään opiston toimistoon.

OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN

Ilmoita välittömästi toimistoon ja opettajalle, jos joudut lopettamaan opiskelusi. Opisto ei palauta kurssimaksuja.

KURSSIMAKSUT

Kurssin hinta mainitaan opinto-ohjelmassa kunkin kurssin kohdalla. Kurssimaksu on lukukausimaksu. Koko työkauden kestäviltä kursseilta kurssimaksu peritään erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelta.

Kurssit laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella. Lyhytkurssien laskutus vaihtelee. Kurssimaksu pyritään laskuttamaan heti ao. kurssin toteutumisen varmistuttua, se voidaan periä kurssipaikalla tai laskuttaa jälkikäteen.

Liikunta- tai kulttuuriseteli sekä kunnan TYKY-kortti käyvät myös maksuvälineenä. Liikunta- ja kulttuurisetelit on toimitettava opiston toimistoon heti kurssin alkaessa.

ALENNUKSET

MUSIIKIN YKSILÖOPETUSMAKSU 80 € / lukukausi
Maksu koskee musiikin yksilöopetusta (instrumentti tai laulu) ja on suuruudeltaan 80,00 euroa / lukukausi / instrumentti. Muu musiikinopiskelu (teoriaryhmät, yhtyeet, kuorot ym.) on yksilöopetukseen osallistuvalle maksutonta. Tästä maksusta ei saa muita alennuksia.

SENIORIVÄESTÖ JA ELÄKELÄISET 50 % ALENNUS
Saadakseen alennuksen on opiskelijan itse oltava aktiivinen ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston henkilökunta opastaa tarvittaessa.

TYÖTTÖMÄT 50 % ALENNUS
Alennukseen ovat oikeutettuja myös työttömän alaikäiset lapset, jos kurssimaksun maksaja on työtön. Saadakseen alennuksen on kurssimaksun maksajan oltava yhteydessä opiston toimistoon heti kurssin alkaessa. Kurssin siirryttyä laskutukseen emme voi enää huomioida mahdollista oikeutta alennukseen.

OPISKELIJAT 25 % ALENNUS
Peruskoulunsa päättäneiden toisen- tai korkeamman asteen opiskelijoiden alennus. Saadakseen alennuksen, on opiskelijan itse oltava aktiivinen ilmoittautumisen yhteydessä.

MATERIAALIMAKSUT

Kursseilla käytettävät oppikirjat ja muun henkilökohtaisen materiaalin sekä työaineet opiskelijat hankkivat itse. Mahdollisista materiaalien yhteistilauksista sovitaan opettajan kanssa.

OPINTORYHMIEN KOKO

Alkavan opintoryhmän vähimmäiskoko on Ivalossa seitsemän (7), Inarissa viisi (5) ja muilla kylillä neljä (4) opiskelijaa, mikäli muuta ei ole ilmoitettu.

OPINTOTODISTUKSET

Opintotodistukset saa pyydettäessä opiston toimistosta. Todistuksia saa takautuvasti 10 vuoden ajalta. Kuluvan työkauden todistuksista peritään 10 € / todistus. Aiempien työkausien todistuksista peritään 15 € / todistus. Jos tarvitset todistukseesi arvioinnin, on asiasta sovittava opettajan kanssa heti kurssin alussa.

TIEDOTTAMINEN

Opiston opintoryhmistä, opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista ja uusista kursseista tiedotetaan mm. opiston nettisivuilla www.inari.fi - Palvelut - Sivistyspalvelut - Kansalaisopisto -  Ajankohtaista kansalaisopistossa, paikallislehti Inarilaisessa ja Radio Inarissa. Palautetta kansalaisopistolle voi antaa puhelimitse tai sähköpostilla.

UUSI KURSSI KANSALAISOPISTOON?

Opinto-ohjelma päivittyy koko työkauden ajan. Kansalaisopisto ottaa vastaan ideoita ja ehdotuksia uusista kursseista. Jos haluat ehdottaa kurssia kansalaisopistoon, ota yhteys rehtoriin tai muuhun henkilökuntaan. Voit tehdä kirjallisen ehdotuksen haluamastasi opintoryhmästä, soittaa tai lähettää sähköpostia. Nimilista halukkaista opiskelijoista, sekä soveliaasta opettajasta ehdotuksesi lisänä helpottaa työtämme.

MUSIIKKI

YLEISTÄ

Musiikissa annetaan yksilö-, pari-, pienryhmä- tai ryhmäopetusta. Yksilöopetuksessa oppitunnin pituus on 30 / 45 minuuttia opiskelijan iästä, edistyneisyydestä ja valmiudesta riippuen. Yksilöopintoja jatkavalla, opinnoissaan aktiivisella edellisenä lukuvuonna opiskelleella opiskelijalla on oikeus opintojensa jatkamiseen ja etusija oppilaspaikkaan. Uudet opiskelijat valitaan vapaille oppilaspaikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksilöopetusta saavalta opiskelijalta edellytetään omaa soitinta tai toimivaa itsenäisen harjoittelun mahdollisuutta. Päätöksen oppilaspaikan saamisesta ja opetusajasta tekee aineen opettaja opintojaan jatkavat huomioiden. Opettajat neuvovat soittimen ja nuottien hankinnassa ja muissa, esim. pianon viritykseen liittyvissä asioissa. Opistolta vuokrattavista soittimista voi tiedustella omalta opettajalta tai musiikinopettajalta.

 

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKISSA (Tpo)

Inarin kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opinnot muodostuvat tasolta toiselle etenevistä pianonsoiton opinnoista sekä osaamista syventävistä ja laajentavista muista kursseista. Opinto- ohjelmaan on merkitty tänä lukuvuonna tarjolla olevat musiikin taiteen perusopetuksen kurssit (Tpo).

Taiteen perusopetus pohjautuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin ja sivistyslautakunnan hyväksymään musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan. Taiteen perusopetus muodostuu 10 opintokokonaisuudesta, joiden yhteenlaskettu laajuus on vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opinnot etenevät tasolta toiselle. Niiden mukaan opiskelija voi edetä valitsemissaan opinnoissa ja edistyä taidoissaan.

Taiteen perusopetuksen oppilasvalinnoissa huomioidaan opiskelijan edellytyksiä vuosittain etenevään, tavoitteelliseen opiskeluun (mm. ikä, kypsyys, aktiivisuus ja oma soitin kotona). Oppilas voi jatkaa opintojaan, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Suoritettuaan vähintään 500 tunnin opinnot opiskelija saa todistuksen musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittamisesta.

Muualla suoritettujen musiikin taiteen perusopetuksen opintojen korvaavuus ratkaistaan tapauskohtaisesti. Myös aikuisopiskelijat ovat tervetulleita pianon yksilöopintoihin Inarin kansalaisopistoon.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatuksen lähtökohtana on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä musiikillisin keinoin. Varhaisiän musiikinopetus perustuu osallistujia aktivoivaan toimintatapaan, joka etenee helposta haastavampaan. Lapsi tutustuu musiikin moniin tyylilajeihin ja musiikillisiin elementteihin. Tunnilla liikutaan, soitetaan, lauletaan, lorutellaan, leikitään ja kuunnellaan. Työtapojen keskeisin periaate on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen ja elämyksellisyys, joka antaa tilaa oivallukselle, mielikuvitukselle ja tunne-elämän kehittymiselle. Mukavat vaatteet sekä sisätossut ovat tarpeen. Mikäli haluat nuorempia / vanhempia sisaruksia samaan ryhmään, sovi asiasta opettajan kanssa.

Perheryhmissä vastuu lapsista on vanhemmilla. Muissa ryhmissä vastuu lapsista tunnin aikana on opettajilla, mutta vanhempien tai päivähoitohenkilöstön on oltava saatavilla tunnin aikana. Päivähoitohenkilöstö ei vastaa päivähoidon ulkopuolelta mukaan tulevista lapsista.

Ryhmät ovat kaikille avoimia. Päivähoidon kautta on mahdollisuus osallistua muskariin, mutta siitä tulee aina keskustella päivähoidon henkilöstön kanssa. Ilmoittautuminen tapahtuu kansalaisopiston kautta.


SOITINKARUSELLI, 5-KIELINEN KANTELE JA NOKKAHUILU

Tavoitteena on vahvistaa lapsen musiikillista herkkyyttä ja suhdetta musiikkiin. Opetuksessa otetaan huomioon kokonaisvaltainen oppiminen - ilman liikettä ei ole musiikkia ja musiikki on liikettä. Liikkeen, laulun ja aktiivisen musiikinkuuntelun keinoin oppilas saa kannustusta soittoharrastukseensa ja oppii vaivihkaa myös musiikin teoriaa. Soitinkaruselliin sekä kanteleen ja nokkahuilun opintoihin voidaan sisällyttää yksi konserttikäynti tai konserttiesiintyminen lukuvuoden aikana.