Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Inarin kunnan valtuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.

 

KUNTAVAALIT 2017 INARIN KUNNASSA   

KIELDÂVAALJAH 2017 AANAAR KIELDÂST

GIELDDAVÁLGGAT 2017 ANÁRA GIELDDAS

KÅʹDDVAAL 2017 AANAR KÅÅʹDDEST

 

 

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on ke 29.3.- ti 4.4.2017. Inarin kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät alla olevasta linkistä.

 

Kuntavaalien 2017 yleiset ennakkoäänestyspaikat Inarin kunnassa (Aikataulu ja paikat)
Inarin kunnantalo, Ivalo
Saamelaiskirjasto, Inarin kirkonkylä

Kirjastoauto ennakkoäänestysautona

 

Inarin kuntavaaliehdokkaat

 

VAALISUNNUNTAI 9.4.2017

Vaalitoimitus suoritetaan sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta 2017 klo 9.00 – 20.00 alla luetelluissa paikoissa:


001 Ivalon äänestysalue Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue Törmäsen koulu

005 Nellimin äänestysalue Erähotelli Nellim

007 Inarin äänestysalue Inarin koulu

008 Kaamasen äänestysalue Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue Sevettijärven koulu

 

Kotiäänestys ennakkoäänestysaikana 29.3.-4.4.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määräin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 29.3 - 4.4.2017.

 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään

28.3.2017 klo 16.00 mennessä Inarin kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse 040 194 5282 ja kunnan vaihde p. 040 188 7111. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO, inari@inari.fi

Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa virka-aikana sekä kunnan kotisivulla www.inari.fi

 

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on
a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2. päivän päättyessä tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2. ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 17.2. ja hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 16.2. haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.


Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.

Oikeusministeriön vaalisivut Oikeusministeriön vaalisivuille on koottu tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa.
www.vaalit.fi

 

Inarin kunnan keskusvaalilautakunta

Vaalien toimittamisesta Inarin kunnassa vastaa keskusvaalilautakunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo. Puhelin:040 723 0697 ja sähköposti: inari@inari.fï

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@inari.fi p. 040 723 0697

Keskusvaalilautakunta

Jäsen

Pj Pekka Välitalo

Vpj Aarre Vilponen

Kaisa Tanhua

Sisko Akujärvi

Maijukka Pyykkö

 

Varajäsenet (kutsumajärjestyksessä)

1.Tapio Ulvinen

2.Hannele Kukkala

3. Heli Aikio

4.Kalervo Maununen

5.Markku Virtanen

 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuoden 2013 alussa asettama keskusvaalilautakunta.