Kotiäänestyslomake

Kuulutus presidentinvaalista 2018 Inarin kunnassa

Oikeusministeriön vaalisivut (kaikki vaaleista)

Vaalien ulkomainonta Inarin kunnassa

 

Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2018 ja ulkomailla 17.–20.1.2018.

 

Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11. päivänä helmikuuta 2018. Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.–6.2.2018 sekä ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

 

Äänioikeus

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

 

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa viimeistään keskiviikkona 13.12.2017 äänioikeusrekisterin, johon otetaan ne henkilöt, jotka ovat väestötietojärjestelmän tietojen mukaan äänioikeutettuja presidentinvaalissa. Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin vaalilain 18 §:ssä luetellut tiedot, sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina 8.12.2017 kello 24.00. Presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa ja mahdollisessa toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä.

 

Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle kaksi ilmoituskorttia ja lähettää kortit yhdessä kirjekuoressa viimeistään 4.1.2018 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdollista toista vaalia varten.

Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettäviin ilmoituskortteihin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

 

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on esitettävä kuvallinen asiakirja; ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten.

 

VAALITOIMITUS

Vaalitoimitus suoritetaan ensimmäisessä vaalissa sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja

mahdollisessa toisessa vaalissa sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00 alla luetelluissa paikoissa.

 

001 Ivalon äänestysalue Inarin kunnantalo

003 Törmäsen äänestysalue Törmäsen keidas

005 Nellimin äänestysalue Erähotelli Nellim

007 Inarin äänestysalue Inarin koulu

008 Kaamasen äänestysalue Kaamasen kievari, rivitalo as.

011 Sevettijärven äänestysalue Sevettijärven koulu

 

Ennakkoäänestys suoritetaan seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa ensimmäisen vaalin aikana

 

Nimi: Inarin kunnantalo

Käyntipaikka: Piiskuntie 2

Postitoimipaikka: IVALO

Aukiolot: ke - pe 17.-19.1.2018 klo 9 - 18

la - su 20.-21.1.2018 klo 10 - 16

ma - ti 22.-23.1.2018 klo 9 - 18

 

Nimi: Inarin saamelaiskirjasto / Sajos

Käyntipaikka: Menesjärventie 2 A

Postitoimipaikka: INARI

Aukiolot: ke - to 17.-18.1.2018 klo 10 - 17

pe 19.1.2018 klo 10 - 16

ma - ti 22.-23.1.2018 klo 13 - 19

 

Ennakkoäänestysauto (kirjastoauto) kiertää seuraavasti ensimmäisen vaalin aikana

päivämäärä klo paikka osoite

 

Keskiviikko 17.1.2018 Nellim ja Saariselkä

17.1. 10.00 – 13.00 Nellimin Erähotellin piha Nellimintie 4230, NELLIM

17.1. 15.00 – 19.00 Saariselkä, Siulan piha-alue SAARISELKÄ

 

Torstai 18.1.2018 Lisma, Menesjärvi, Lemmenjoki, Kaamanen

18.1. 09.00 – 10.00 Lisma Lismantie 2046

18.1. 11.00 – 13.00 Lemmenjoki / Ahkun Tupa Lemmenjoentie 1030, LEMMENJOKI

18.1. 13.30 – 15.00 Korpikartano Meneskartanontie 71, MENESJÄRVI

18.1. 16.00 – 20.00 Kaamasen kievari Kaamasentie 2855 KAAMANEN

 

Perjantai 19.1.2018 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko

19.1. 10.00 – 13.00 Näätämön kauppa Sevettijärventie 12200 NÄÄTÄMÖ

19.1. 13.30 – 15.00 Sevettijärven koulu Sevettijärventie 9076

19.1. 15.30 – 16.00 Supru Sevettijärventie SUPRU

19.1. 16.30 – 17.30 Matkapaikka Jounila Käyräniementie 11 PARTAKKO

 

Maanantai 22.1.2018 Riutula-Angeli

22.1. 10.00 – 11.30 Keisilahti RIUTULA

22.1 11.45 – 13.00 Seittimukka KETTUJOKI

22.1 13.15 – 14.30 Terstontien tienhaara ANGELINTIE

22.1 16.00 – 19.00 Angeli Angelintie 6090

 

Ennakkoäänestys suoritetaan seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa mahdollisen toisen vaalin aikana

 

Nimi: Inarin kunnantalo

Käyntipaikka: Piiskuntie 2

Postitoimipaikka: IVALO

Aukiolot: ke - pe 31.1.-2.2.2018 klo 9 - 18

la - su 3.-4.2-.2018 klo 10 - 16

ma - ti 5.-6.2.2018 klo 9 - 18

 

Nimi: Inarin saamelaiskirjasto / Sajos

Käyntipaikka: Menesjärventie 2 A

Postitoimipaikka: INARI

Aukiolot: ke - to 31.1.-1.2.2018 klo 10 - 17

pe 2.2.2018 klo 10 - 16

ma - ti 5.-6.2.2018 klo 13 - 19

 

Ennakkoäänestysauto (kirjastoauto) kiertää seuraavasti mahdollisen toisen vaalin aikana

päivämäärä klo paikka osoite

 

Keskiviikko 31.1.2018 Nellim ja Saariselkä

31.1. 10.00 – 13.00 Nellimin Erähotellin piha Nellimintie 4230, NELLIM

31.1. 15.00 – 19.00 Saariselkä, Siulan piha-alue SAARISELKÄ

 

Torstai 1.2.2018 Lisma, Menesjärvi, Lemmenjoki, Kaamanen

1.2. 09.00 – 10.00 Lisma Lismantie 2046

1.2. 11.00 – 13.00 Lemmenjoki / Ahkun Tupa Lemmenjoentie 1030, LEMMENJOKI

1.2. 13.30 – 15.00 Korpikartano Meneskartanontie 71, MENESJÄRVI

1.2. 16.00 – 20.00 Kaamasen kievari Kaamasentie 2855 KAAMANEN

 

Perjantai 2.2.2018 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko

2.2. 10.00 – 13.00 Näätämön kauppa Sevettijärventie 12200 NÄÄTÄMÖ

2.2. 13.30 – 15.00 Sevettijärven koulu Sevettijärventie 9076

2.2. 15.30 – 16.00 Supru Sevettijärventie SUPRU

2.2. 16.30 – 17.30 Matkapaikka Jounila Käyräniementie 11 PARTAKKO

 

Maanantai 5.2.2018 Riutula-Angeli

5.2. 10.00 – 11.30 Keisilahti RIUTULA

5.2. 11.45 – 13.00 Seittimukka KETTUJOKI

5.2. 13.15 – 14.30 Terstontien tienhaara ANGELINTIE

5.2. 16.00 – 19.00 Angeli Angelintie 6090

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse yleiseen ennakkoäänestys- eikä vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan ensimmäisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja toisen vaalin osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse 040 723 0697 ja kunnan vaihde p. 040 188 7111. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Ilmoituksen voi tehdä samalla kertaa molempien vaalien osalta. Inarin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Piiskuntie 2, 99800 IVALO

Lomakkeita kirjallista ilmoitusta varten on saatavana Inarin kunnantalon neuvonnassa virka-aikana sekä kunnan kotisivulla www.inari.fi

 

Laitosäänestys

Laitosäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Männikössä, palvelukeskus Koivikossa sekä Attendo Aurora hoivakodissa suoritetaan erikseen sovittavina päivinä ennakkoäänestysaikana.