Kokousasiakirjat ja päätösluettelot


Kunnan toimielinten kokousasiakirjat eli esityslistat ja pöytäkirjat ovat sähköisesti saatavilla kokoushallinnan tietopalvelussa, jossa kaikkien toimielinten

ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT


Tietopalvelussa voit lukea valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjoja viimeisen vuoden ajalta klikkaamalla toimielimen nimeä.

Esityslistat julkaistaan ennen kokouksia. Pöytäkirjat ovat nähtävillä pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä alkaen. Kokousasiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä vuoden ajan. Vuotta vanhemmat pöytäkirjat ja esityslistat saa halutessaan nähtäväksi kunnantalolta.

Uusimmat päätösluettelot

 

Sivistyslautakunnan 10.10.2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Kunnanhallituksen 2.10.2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Konsernijaoston 21.8.2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

 Valtuuston 26.9.2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 3.10.2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Sosiaali- ja tervelyslautakunnan ympäristöjaoston kokouksen epävirallinen päätösluettelo

Teknisen lautakunnan .2017 kokouksen epävirallinen päätösluettelo  

 


Päätösluettelot ovat Inarin kunnan tapa tiedottaa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan nähtävilläoloa. Päätösluettelot pyritään julkaisemaan aina kokousta seuraavana päivänä, jotta kuntalaiset saavat mahdollisimman pian päätökset tietoonsa. Päätösluettelot eivät ole pöytäkirjoja, vaan epävirallisia tiedotteita. Päätösluettelo poistetaan, kun virallinen kokouspöytäkirja on tarkastettu ja nähtävillä kokoushallinnan tietopalvelussa


Kokoukset ja pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen

Kokoukset

1. Kunnanhallitus: joka kuukauden 1. ja 3. maanantai alkaen klo 16.00. Tarpeen vaatiessa kokouksia voidaan pitää muulloinkin.
2. Valtuusto; tarvittaessa, torstaisin klo 13 alkaen. Kokoukset pidetään kunnantalolla valtuustosalissa. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.
3. Tarkastuslautakunta: tarvittaessa alkaen klo 09.00.
5. Sivistyslautakunta: pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas keskiviikko alkaen klo 16.00, tarvittaessa muulloinkin.
6. Sosiaali- ja terveyslautakunta: pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai alkaen klo 16.00, tarvittaessa muulloinkin.
7. Tekninen lautakunta: tarvittaessa, tiistaisin klo 16.00.

Kokoukset pidetään kunnantalolla ellei toisin päätetä.

Rakennusvalvonnalle tarkoitetut hakemukset on toimitettava osoitteella: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo tai jätettävä kunnanviraston monipalveluun.


Pöytäkirjojen yleisesti nähtävänä pitäminen  

Pöytäkirjat ovat nähtävillä, siltä osin kuin ne ovat julkisia, 8. tai 15. päivänä tai viimeistään kuitenkin seuraavan tavanomaisen kunnanhallituksen kokouksen jälkeisenä päivänä, virka-aikana arkistosihteerin virkahuoneessa tai ao. osastolla. Pöytäkirjat ovat nähtävillä kokoushallinnan tietopalvelussa vuoden ajan pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä alkaen.

Viranhaltijain päätökset pidetään nähtävillä ao. viranhaltijain luona päätöstä seuraavana työpäivänä ellei toisin ole ilmoitettu.