Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Epäviralliset päätösluettelot

Kuntalain 1 § mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Inarin valtuustossa on 27 vaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto kokoontuu noin 6 - 8 kertaa vuodessa.  

Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan päivittäisen työskentelyn ja päätöksenteon sujuvuudesta. Kunnanhallitus kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto.

Lisäksi kunnallishallintoon kuuluvat erilaiset lautakunnat. Inarin kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat: tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta.