Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

Asukkaita 31.12.2016..........................................................................6825 (+0,3 %)
Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2........................................................................... 0,45 
Saamelaisten lukumäärä vuonna 2016 oli 2200 ja vuonna 2015 oli 2171 henkilöä.
Lapin väkimäärä on 180 687 ihmistä (31.12.2015).

 

Väestön ikärakenne 2016

0-14 v.           855 hlöä (12,54 %  osuus väkimäärästä)

15-64 v.       4 425        ( 63,4 % osuus väkimäärästä)

65v- vanh.     1535       (24.1  % osuus väkimäärästä)

TYÖLLISYYS

Työllisyystilanne (lom. ml)

2009 2013 2015

 

- työttömyysaste % 14,5 16,0 17,0

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Inarin kunnan palveluksessa on 406,7 vakinaista henkilöä vuonna 2015.  

ELINKEINOJAKAUMA VUONNA 2015

Alkutuotanto,  osuus työpaikoista 7,4 %

Jalostus, osuus työpaikoista 7,0 %

Palvelut, osuus työpaikoista 83,3, %

Kunnassa olevien työpaikkojen määrä 2741 vuonna 2015

MATKAILUN MERKITYS

Matkailu on merkittävä työllistäjä Inarin kunnassa.. Vuonna 2016 Saariselällä oli 341 107 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 13.7 % enemmän kuin vuonna 2015. Koko matkailualueellamme oli 462 604 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 7.9 % enemmän kuin 2015.

Vuonna 2015 Inari-Utsjoen alueen rekisteröidyt yöpymiset olivat 429 300 (-0,2%), josta Saariselän määrä on 299 000. Kotimaasta (229 300) tuli miinusta 0,7 % ulkomaisten (200 000) yöpymisten lisäätyessä 0,3 %. Eniten ulkomaalaisöitä tuli Iso-Britanniasta (35 600, +2%), Saksasta (25 400,+4%), Ranskasta (23 600, +7%), Japanista (19 200, -2%), Sveitsistä (10 600, +11%), Norjasta (10 400, -12%) ja Alankomaista (10 200, +4%).  

 

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2017........................................................... 19,0 %
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2017 
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset............................................................. 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset.............................................. 1,15 %
- voimalaitosrakennusten vero           ................................................ 1,35 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero............................................. 3,0 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

MUITA LUKUJA 2016: 

- Vuosikate 526,0 euroa/asukas

- Lainakanta 2202,2 euroa/asukas

- Konsernin lainakanta 6804,4 euroa / asukas 

Katso myös:
* väestö ikäryhmittäin Inarissa 2013  (Lähde: Lapin liitto)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)