Tilastotietoa Inarin kunnasta

- perustettu........................................................................... vuonna 1876
- kokonaispinta-ala, km2................................................................ 17 334
- maapinta-ala, km2........................................................................15 052
- vesipinta-ala, km2..........................................................................2 282

Inarissa on erilaisia suojelualueita n. 10 948 km2. Se on n. 72,2 % maapinta-alasta.
Suojelualueista 6 030 km2 on erämaa-alueita.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta.

 Kunnassa sijaitsevat seuraavat kansallispuistot:

- Lemmenjoen kansallispuisto, pinta-ala  2634 km2
- Urho Kekkosen kansallispuisto, kokonaispinta-ala 2550  km2,  josta Inarin kunnan puolella 62 km2

 VÄESTÖ

Asukkaita 31.12.2016..........................................................................6806
Asukkaita 31.12.2015 ........................................................................6 796 (-0,3 %)
Asukkaita 31.12.2014........................................................................ 6 814
Asukkaita/maakm2........................................................................... 0,45 
Saamelaisten lukumäärä vuonna 2016 oli 2200 ja vuonna 2015 oli 2171 henkilöä.
Lapin väkimäärä on 180 687 ihmistä (31.12.2015).

 

Väestön ikärakenne 2016

0-14 v.           855 hlöä (vuonna 2015 oli 854 hlöä 12,54 %)

15-64 v.       4 425        64,90 % (vuoden 2014 määrä)

65v- vanh.     1535       22,56 % (vuoden 2014 määrä)

4.
 

TYÖLLISYYS

Työllisyystilanne (lom. ml)

2009 2013 2015

 

- työttömyysaste % 14,5 16,0 17,0

Suurimmat työnantajat ovat Inarin kunta, Rajavartiolaitos ja Metsähallitus.
Inarin kunnan palveluksessa on 406,7 vakinaista henkilöä vuonna 2015.  

MATKAILUN MERKITYS

Matkailu on merkittävä työllistäjä Inarin kunnassa.. Vuonna 2016 Saariselällä oli 341 107 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 13.7 % enemmän kuin vuonna 2015. Koko matkailualueellamme oli 462 604 rekisteröityä yöpymistä, mikä on 7.9 % enemmän kuin 2015.

Vuonna 2015 Inari-Utsjoen alueen rekisteröidyt yöpymiset olivat 429 300 (-0,2%), josta Saariselän määrä on 299 000. Kotimaasta (229 300) tuli miinusta 0,7 % ulkomaisten (200 000) yöpymisten lisäätyessä 0,3 %. Eniten ulkomaalaisöitä tuli Iso-Britanniasta (35 600, +2%), Saksasta (25 400,+4%), Ranskasta (23 600, +7%), Japanista (19 200, -2%), Sveitsistä (10 600, +11%), Norjasta (10 400, -12%) ja Alankomaista (10 200, +4%).  

 

KUNNAN TALOUS

Tuloveroprosentti vuonna 2017........................................................... 19,0 %
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2017 
- yleinen........................................................................................... 1,35 %
- vakituiset asuinrakennukset............................................................. 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset.............................................. 1,15 %
- voimalaitosrakennusten vero           ................................................ 1,35 %
- rakentamattoman rakennuspaikan vero............................................. 3,0 % 
- yleishyödylliset yhteisöt................................................................. 0,00 %

 

Katso myös:
* väestö ikäryhmittäin Inarissa 2013  (Lähde: Lapin liitto)
väestö alueittain ja vertailu 2006 - 2011 (.xls)