Inarin kunta julkaisee avoimet työpaikat Kuntarekryssä. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta.  Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, rekisteröidy kuntarekryn käyttäjäksi osoitteessa http://www.kuntarekry.fi

Inarin kunnan avoimet työpaikat

 

Inarin kunnan alueella avoinna olevat työpaikat
 

Kaikki


SAAMENKIELISET TYÖPAIKKAILMOTUKSET

 

7.8.2017      Aanaar kieldâ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikodde kullut uuccâmnáál 1.9.2017 
                    tme 15.00 räi
                    1. Pyecceitipšoo toimâ
                    2. Tiervâsvuođâtipšoo toimâ

                    Anára gieldda sosiála- ja dearvvasvuođalávdegoddi almmuha ohcanláhkai 1.9.2017 
                     dmu 15.00 rádjai
                     1. Buohccedivššára doaibma
                     2. Dearvvasvuođadivššára doaibma

                     Aanar kåå´dd sosiaal- da tiõrvâsvuõttlu´vddkå´dd õõlmat oocccâmnalla 1.9.2017
                     čiâss 15.00
                     1. Puõccihoiʹddjeei toimm
                     2. Tiõrvâsvuõtthoiʹddjeei toimm

 

9.8.2017      Aanaar kieldâ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikodde kullut uuccâmnáál 11.9.2017
                    tme 15.00 räi
                    Pyecceitipšoo toimâ

                    Anára gieldda sosiála- ja dearvvasvuođalávdegoddi almmuha ohcanláhkai 11.9.2017
                    dmu 15.00 rádjai
                    Buohccedivššára doaimma

                    Aanar kåå´dd sosiaal- da tiõrvâsvuõttlu´vddkå´dd õõlmat oocccâmnalla 11.9.2017
                    čiâss 15.00 mõõneeʹst
                    Puõccihoiʹddjeei toimm

 

29.6.2017      Doaimmaid ohcanalmmuhus 18.8.2017 dmu 15:00 rádjai
                      VUOŠŠI DOAIBMA
                      GUOKTE KIEVKKANBARGI OASSEÁIGÁSAŠ DOAIMMA

                     Toimâuuccâmalmottâs 18.8.2017 tme 15:00 räi
                      MÄLISTEIJEE TOIMÂ
                      KYEHTI PIEMMÂMPARGEE UÁSIÁIGÁSII TOOIMÂ

                     Toimmooccâmiʹlmmtõs 18.8.2017 čiâss 15:00 mõõneeʹst
                      ǨIʹTTI TOIMM TOIMI
                      KUÕʹHTT PORRMÕŠTUÂJJLA VUEʹSSÄIGGSAŽ TOOIM