Inarin kunta julkaisee avoimet työpaikat Kuntarekryssä. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta.  Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, rekisteröidy kuntarekryn käyttäjäksi osoitteessa http://www.kuntarekry.fi

Inarin kunnan avoimet työpaikat

25.10. Elokuvateatterityöntekijä, osa-aikainen, määräaikainen. Inari

 

Inarin kunnan alueella avoinna olevat työpaikat
 

Kaikki


SAAMENKIELISET TYÖPAIKKAILMOTUKSET

8.12.2017  Peerâpeivitipšoo Čevetjäävri nuorttâlâškielâ kielâpiervâlân 1.1.2018 rääjist
                  Piârpeiʹvvhoiʹddjeei Čeʹvetjääuʹr nuõrttsääʹmǩiõllpeässa 1.1.2018 ääʹljeeʹl
                  Bearašbeaivedivššára Čeavetjávrri nuortalašgiellabeassái 1.1.2018 rájes


1.12.2017  Lihâdemčällee meriáigásâš virge
                  Liikkeempiizzar mieʹrräiggsaž veʹrǧǧ
                  Lihkadančálli mearreáigásaš virgi

Aanaar kieldâ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikodde kullut uuccâmnáál 27.10.2017 tme 15.00 räi
1. Pyecceetipšoo tooimâ
2. Aldatipšoo tooimâ
3. Tiervâsvuođâtipšoo pargoluámu sajasâšvuođâ ááigán 27.11.2017 – 30.4.2018

Anára gieldda sosiála- ja dearvvasvuođalávdegoddi almmuha ohcanláhkai 27.10.2017 dmu 15.00 rádjai
1. Buohccedivššára doaimma
2. Lagašdivššára doaimma
3. Dearvvasvuođadivššára bargoluomu sadjásačča áigái 27.11.2017 – 30.4.2018

           

 

 

 

 


 

 

     
                                          
                    

12.12.2017

Ruokapalvelu liikelaitos hakee

RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄÄ