Inarin kunta julkaisee avoimet työpaikat Kuntarekryssä. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta.  Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, rekisteröidy kuntarekryn käyttäjäksi osoitteessa http://www.kuntarekry.fi

Inarin kunnan avoimet työpaikat

25.10. Elokuvateatterityöntekijä, osa-aikainen, määräaikainen. Inari

 

Inarin kunnan alueella avoinna olevat työpaikat
 

Kaikki


SAAMENKIELISET TYÖPAIKKAILMOTUKSET

 

22.2.2018  Aanaar kieldâ ocá rehtor Aanaar škoovlân
                  Anára gielda ohcá rektora Anára skuvlii


9.2.2018   Peerâpeivitipšoo Čevetjäävri nuorttâlâškielâ kielâpiervâlân 12.3.2018 rääjist  
                 Piârpeiʹvvhoiʹddjeei Čeʹvetjääuʹr nuõrttsääʹm ǩiõllpeässa 12.3.2018 ääʹljeeʹl
                 Bearašbeaivedikšu Čeavetjávrri nuortalašgiela giellabeassái 12.3.2018 rájes


9.2.2018   Peerâpeivitipšoo Njiävđám juávkkupeerâpeivikiäčun 12.3.2018 rääjist
                 Piârpeiʹvvhoiʹddjeei Njauddâm joukkpiârpeiʹvvhåiddampäikka 12.3.2018 ääʹljeeʹl
                 Bearašbeaivedikšu Njávdáma bearašbeaiveruoktot 12.3.2018 rájes


9.2.2018   Meriáigásii párnáitipšoo Aanaar peivikiäčun ááigán 12.3.-31.12.2018
                 Mearreáigásaš mánáiddikšu Anára beaiveruoktot áigái 12.3.-31.12.2018


8.2.2018    Mij uuccâp HALDÂTTÂHHOOVDÂ tuáistáážân vyeimist orroo virgekoskâvuotân
                  1.1.2019 rääjist.

                  Ohcat HÁLDDAHUSHOAVDDA doaisttážii fámus leahkki virgegaskavuhtii
                  1.1.2019 rájes.

                  Ooccâp VAALDŠMJÅÅʹĐTEEI meäʹrteʹmes ääiʹj viõǥǥâst åårrai veʹrǧǧkõʹsǩǩe
                  1.1.2019 ääʹljeeʹl.

 

6.2.2018   Sijdâpargee toimâ Tave-Aanaar kuávlun

                 Gilibargi doaibma Davvi-Anára guvlui
                 Sijddtuâjjla toimm Tâʹvv-Aanar voudda

 

6.2.2018   Sijdâpargee toimâ Maadâ-Aanaar kuávlun
                 Gilibargi doaibma Mátta-Anára guvlui
                 Sijddtuâjjla toimm Saujj-Aanar voudda

 

6.2.2018   Sijdâpargee toimâ Čevetjävri-Njiävđám kuávlun
                 Gilibargi doaibma Čeavetjávri-Njávdáma guvlui
                 Sijddtuâjjla toimm Čeʹvetjääuʹr-Njauddâm voudda

 

6.2.2018  Kyehti aldatipšoo tooimâ
                Guokte lagašdivššára doaimma
                Kuõʹhtt âʹlddhoiʹddjeei tooim

 

6.2.2018  Aldatipšoo toimâ
                Lagašdivššára doaibma
                Âʹlddhoiʹddjeei toimm


 

 10.1.2018   Kirjerájutipšoo toimâ
                   Ǩeʹrjjpõrtthoiʹddjeei toimm
                   Girjerádjodikšu doaibma


2.1.2018   Toimâttâhčällee tooimâ 1.4.2018 rääjist tuáistáážân   
                 
Doaimmahatčálli doaibma 1.4.2018 rájes doaisttážii